ΔΡΙΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε

Επωνυμία ΔΡΙΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.
Επωνυμία με λατινικούς χαρακτήρες  
Διακριτικός Τίτλος ΔΡΙΟΣ
Διακριτικός Τίτλος με λατινικούς χαρακτήρες DRIOS
Αριθμός ΓΕΜΗ και Ημερομηνία εγγραφής στο ΓΕΜΗ (Σύσταση) 151342008000, 09/07/2019 14:07:59
ΑΦΜ και Ημερομηνία εγγραφής στην ΑΑΔΕ 801187413, 09/07/2019 14:07:59
Αριθμός μητρώου και Ημερομηνία εγγραφής στο Επιμελητήριο 66717, 09/07/2019 03:00:00

Pin It on Pinterest